کانن بت – تخته نرد | تورنومنت های جهانی و بازی دونفره درکانن بت