شرایط دریافت فری اسپین:

 برای دریافت فری اسپین، پس از واریز و پیش از بازی کردن با مبلغ به پشتیبانی شبانه روزی کانن بت مراجعه نمایید و بسته به آفر ارائه شده فری اسپین دریافت کنید.

این فری اسپین به بازی  Sun of Egypt  و تنها یک بار در طول روز تعلق می گیرد.

 

این هدیه تابع قوانین جامع بونس ها می باشد


 

 

 

 

 

ورود به بخش کازینو