با شرطبندی در قسمت ورزشی از تاریخ ۲۷ بهمن ساعت ۰۰:۰۰ تا ۳ اسفند ساعت ۲۳:۵۹ به مناسبت لیگ قهرمانان اروپا این فرصت را دارید تا برد خود را دو برابر کنید.

هر چه بیشتر شرط ورزشی ببندید، شانس بیشتری برای دو برابر شدن آن دارید!

نکته

شرط های زیر مورد قبول می باشند

هر روز ۱۰۰۰ کاربر خوش شانس به صورت اتوماتیک انتخاب می شوند.