تورنمنت کش بک "سنت پاتریک" بونگو

ارائه دهنده  بونگو تورنمنت کش بک "سنت پاتریک" را برگزار می کند.  تاریخ این تورنمنت از 14 اسفند ساعت 0:01 GMT تا 3 فروردین ساعت 23:59 GMT می باشد.

این تورنمنت شامل 4 دوره است که هر یک از این دوره ها 5 روز به طول می انجامد. بازیکن می بایست مبلغ تعیین شده در هر روز را بر اساس جدول زیر شرطبندی کرده و دوره های روزانه را به پایان برساند. هر بازیکن می تواند روزانه 3 بار "هدف روزانه" را طبق جدول زیر تکمیل نموده و در نتیجه جایزه را دریافت کند.

حداکثر مجموع مبلغ قابل برد کش بک برای هر بازیکن 1160 یورو می باشد.

دوره ی
روزانه
هدف
روزانه
کش بک
اول
کش بک
دوم
کش بک
سوم
روز اول 300 5 6 7
روز دوم 450 9 10 11
روز سوم 650 15 15 17
روز چهارم 900 23 25 27
روز پنجم 1300 37 40 42

هدف های روزانه و کش بک ها به واحد یورو می باشند

بازی های این تورنمنت:

تمامی بازی های ارائه دهنده ی بونگو به جز بازی "Super Rich God"

شرایط و مقررات:

چگونه برنده شویم؟