تورنمنت جدید اولوشن

تاریخ برگزاری : از ۱۱ آذر تا ۱۱ دی

بازی های این تورنمنت

نحوه شرکت در تورنمنت

جایزه : ۲۰ جایزه ۲۵۰۰ یورویی