تورنمنت زمرد

این تورنمنت با مجموع جوایز ۲ میلیون یورو (ماهانه ۲۵۰،۰۰۰ یورو) انجام می شود.

تورنمنت هفتگی با مجموع جوایز ۳۱۰۰۰ یورو می باشد و مجموع جوایز روزانه ۴۵۰۰ یورو است، که بین ۲۸۰ شرکت کننده تقسیم می شود.

تاریخ تورنمنت:

از ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۰ می باشد.

بازی های این تورنمت:

بسته به دوره های تورنمنت بازی های متفاوتی ارائه می شود.

نحوه ی عملکرد تورنمنت:

هر تورنمنت به مدت هفت روز می باشد که از پنج شنبه هر هفته شروع و تا چهارشنبه ادامه می یابد.

برنده بر اساس بیشترین مبلغ برد از هر اسپین با توجه به مبلغ شرط انتخاب می شود.

هر دوره یا بر اساس حالت معمولی انجام می شود یا بر اساس حالت ضربدری. طول هر دوره تورنمنت ۴ هفته می باشد.

حالت معمولی

حداقل مبلغ شرطبندی 0.50 یورو یا معادل ارزی می باشد.

جوایزنقدی، بر اساس جدول مشخص شده برای هر دوره تعیین می شود.

حالت ضربدری

حداقل شرط ندارد.

جوایز به صورت ضربدری محاسبه می شوند.

نحوه ی شرکت در تورنمنت:

برای شرکت در تورنمنت بازیکنان باید با پول واقعی در بازی های تورنمنت شرط بندی کنند. برای برنده شدن بازیکن می بایست با توجه به مبلغ شرط بیشترین مبلغ برد از یک اسپین (چرخش) را بدست آورد. هر چه مقدار ضریب بیشتر باشد امتیاز بالاتر خواهد بود. جوایز به صورت تصادفی به بازیکنان اعطا می شود.

هفته ی ۹-۱۲ (۱۹ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت)
شامل تورنمت های هفتگی و جوایز نقدی روزانه معمولی
بازی های این تورنمنت:

Wolf Gold™, Mustang Gold™, Sweet Bonanza™, John Hunter and the Tomb of the Scarab Queen™, Great Rhino Megaways™, John Hunter and the Book of Tut™, The Dog House™, The Dog House Megaways™, Joker's Jewels™, Chilli Heat™, Fruit Party™, Wild Wild Riches™, Wild West Gold™, Cowboys Gold™, Gems Bonanza™, Big Bass Bonanza™, Madame Destiny Megaways™, The Hand of Midas™, Gates of Olympus™, Joker King™, Hot to Burn Hold and Spin™, Fishin' Reels™, Juicy Fruits™, Power of Thor Megaways™

Casino games
تورنمنت هفتگی (معمولی)

معیار برد:

برنده بر اساس بیشترین مبلغ برد از هر اسپین با توجه به مبلغ شرط انتخاب می شود.

جوایز:

۵۵۰ جایزه نقدی در مجموع ۳۱۰۰۰ پوند/یورو جایزه هفتگی

رتبه جایزه €/£
۱ ۵،۰۰۰ 
۲ ۳،۰۰۰ 
۳ ۲،۰۰۰
۴ - ۵ ۱،۰۰۰
۶ - ۱۰ ۵۰۰ 
۱۱ - ۲۰ ۲۰۰
۲۱ - ۵۰ ۱۰۰
۵۱ - ۱۵۰ ۵۰
۱۵۱ - ۴۰۰  ۲۰
۴۰۱ - ۵۵۰ ۱۰

چگونه برنده شویم؟

بازیکنان باید روی هر یک از بازی های تورنمنت با حداقل ۰.۵۰ یورو، با پول واقعی شرط بگذارند.

برای شرکتِ بازیکنان هزینه اضافی وجود ندارد.

تورنمنت روزانه (معمولی)

معیار برد:

هر چرخش واقعی پول در بازی های تورنمت می تواند جایزه ای تصادفی را به همراه داشته باشد.

جوایز:

مجموعا ۳۱۵۰۰ پوند/یورو جوایز هفتگی، ۱۰۰ جایزه نقدی روزانه به مجموع ۴۵۰۰ یورو/پوند

مقدار مبلغ €/£
۱ ۱،۰۰۰
۲ ۵۰۰
۵ ۱۰۰
۱۲ ۵۰
۶۰ ۲۰
۲۰ ۱۰

چگونه برنده شویم؟

بازیکنان باید در طول تورنمت روی هر یک از بازی های تورنمنت با حداقل ۰.۵۰ یورو، با پول واقعی شرط بگذارند. برای شرکت بازیکنان هزینه اضافی وجود ندارد.

هفته ی ۱۳-۱۶ (۱۶ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد)
شامل تورنمت های هفتگی و جوایز نقدی روزانه ضربدری
بازی های این دوره از تورنمنت:

Queen™, Great Rhino Megaways™, John Hunter and the Book of Tut™, The Dog House™, The Dog House Megaways™, Joker's Jewels™, Chilli Heat™, Fruit Party™, Big Bass Bonanza™, Madame Destiny Megaways™, Gems Bonanza™, Wild Wild Riches™, The Hand of Midas™, Wild West Gold™, Gates of Olympus™, Congo Cash™, Fishin' Reels™, Power of Thor Megaways™, Floating Dragon™, Wild Booster™, Hot Fiesta™, Buffalo King Megaways

Casino games
تورنمنت هفتگی (ضربدری)

معیار برد:

برنده بر اساس بیشترین مبلغ برد از هر اسپین با توجه به مبلغ شرط انتخاب می شود.

جوایز:

۵۵۰ جایزه نقدی در مجموع ۳۱۰۰۰ پوند/یورو جایزه هفتگی

پرداخت جایزه:

در صورتی که گردش (اسپین) برنده بیش از ۱۰ یورو/پوند باشد، جایزه براساس شرط 10 یورو/پوندی (و یا معادل ارزی)، ضرب در ضریب دریافت شده براساس قوانین تورنمنت، محاسبه می شود.

رتبه جایزه €/£
۱ ۵،۰۰۰ X 
۲ ۳،۰۰۰ X 
۳ ۲،۰۰۰X
۴ - ۵ ۱،۰۰۰X
۶ - ۱۰ ۵۰۰ X 
۱۱ - ۲۰ ۲۰۰X
۲۱ - ۵۰ ۱۰۰X
۵۱ - ۱۵۰ ۵۰X
۱۵۱ - ۴۰۰ ۲۰X
۴۰۱ - ۵۵۰ ۱۰X

چگونه برنده شویم؟

بازیکنان باید روی هر یک از بازی های تورنمنت، بدون در نظر گرفتن حداقل مبلغ شرط با پول واقعی بازی کنند. برای شرکتِ بازیکنان هزینه اضافی وجود ندارد.

تورنمنت روزانه (ضربدری)

معیار برد:

هر چرخش واقعی پول در بازی های تورنمت می تواند جایزه ای تصادفی را به همراه داشته باشد.

جوایز:

مجموعا ۳۱۵۰۰ پوند/یورو جوایز هفتگی، ۱۰۰ جایزه نقدی روزانه به مجموع ۴۵۰۰ یورو/پوند

پرداخت جایزه:

در صورتی که گردش (اسپین) برنده بیش از ۱۰ یورو/پوند باشد، جایزه براساس شرط 10 یورو/پوندی (و یا معادل ارزی)، ضرب در ضریب دریافت شده براساس قوانین تورنمنت، محاسبه می شود.

مقدار مبلغ
۱ ۱،۰۰۰ X
۲ ۵۰۰X
۵ ۱۰۰ X
۱۲ ۵۰ X
۶۰ ۲۰ X
۲۰ ۱۰ X

چگونه برنده شویم؟

بازیکنان باید روی هر یک از بازی های تورنمنت، بدون در نظر گرفتن حداقل مبلغ شرط با پول واقعی بازی کنند. برای شرکتِ بازیکنان هزینه اضافی وجود ندارد.

تورنمنت هفتگی (معمولی)
برنده بر اساس بیشترین مبلغ برد از هر اسپین با توجه به مبلغ شرط انتخاب می شود
بازی های این دوره از تورنمنت:

Wolf Gold™, Mustang Gold™, Sweet Bonanza™, John Hunter and the Tomb of the Scarab Queen™, Great Rhino Megaways™, John Hunter and the Book of Tut™, The Dog House™, The Dog House Megaways™, Joker’s Jewels™, Chilli Heat™, Fruit Party™, Big Bass Bonanza™, Madame Destiny Megaways™, Gems Bonanza™, Wild Wild Riches™, The Hand of Midas™, Wild West Gold™, Gates of Olympus™, Fishin’ Reels™, Power of Thor Megaways™, Buffalo King Megaways™, Amazing Money Machine™, Phoenix Forge™, Cash Elevator ™, The Magic Cauldron – Enchanted Brew™

Casino games
تورنمنت هفتگی (ضربدری)

معیار برد:

برنده بر اساس بیشترین مبلغ برد از هر اسپین با توجه به مبلغ شرط انتخاب می شود.

جوایز:

۱۲۰۰ جایزه نقدی در مجموع ۶۲۰۰۰ پوند/یورو جایزه هفتگی

رتبه جایزه €/£
۱ ۱۰،۰۰۰ 
۲ ۵،۰۰۰ 
۳ ۲،۰۰۰
۴ - ۵ ۱،۰۰۰
۶ - ۱۰ ۵۰۰ 
۱۱ - ۲۰ ۲۰۰
۲۱ - ۵۰ ۱۰۰
۵۱ - ۱۵۰ ۵۰
۱۵۱ - ۴۰۰ ۲۰
۴۰۱ - ۵۵۰ ۱۰

چگونه برنده شویم؟

بازیکنان باید روی هر یک از بازی های تورنمنت با حداقل ۰.۵۰ یورو، با پول واقعی شرط بگذارند. برای شرکتِ بازیکنان هزینه اضافی وجود ندارد.

تورنمنت روزانه (معمولی)

معیار برد:

هر چرخش واقعی پول در بازی های تورنمت می تواند جایزه ای تصادفی را به همراه داشته باشد.

جوایز:

مجموعا ۳۱۵۰۰ پوند/یورو جوایز هفتگی، ۱۰۰ جایزه نقدی روزانه به مجموع ۴۵۰۰ یورو/پوند

مقدار مبلغ
۱ ۱،۰۰۰
۲ ۵۰۰
۵ ۱۰۰
۱۲ ۵۰
۱۱۰ ۲۰
۳۷۰ ۱۰

چگونه برنده شویم؟

بازیکنان باید در طول تورنمت روی هر یک از بازی های تورنمنت با حداقل ۰.۵۰ یورو، با پول واقعی شرط بگذارند. برای شرکت بازیکنان هزینه اضافی وجود ندارد.