هفته طلایی بهمن

ارائه دهنده پلی سان تورنمنت "هفته طلایی بهمن" را برگزار می کند. تاریخ این تورنمت از 13 تا 20 بهمن ماه می باشد.

مجموع جوایز ۶۰۰۰۰ یورو است که بین ۳۵۰ شرکت کننده تقسیم می شود:

نفر اول ۱۰۰۰۰ یورو
نفر دوم ۵۰۰۰ یورو
نفر سوم ۳۰۰۰ یورو
نفر چهارم ۱۵۰۰ یورو
نفر پنجم ۱۰۰۰ یورو
نفر ششم ۹۰۰ یورو
نفر هفتم ۸۰۰ یورو
نفر هشتم ۷۰۰ یورو
نفر نهم ۶۰۰ یورو
نفر دهم ۵۰۰ یورو
نفر یازدهم تا بیست و پنجم ۴۰۰ یورو
نفر بیست و ششم تا پنجاهم ۲۰۰ یورو
نفر پنجاه و یکم تا صدم ۱۵۰ یورو
نفر صد و یکم تا دویستم ۱۰۰ یورو
نفر دویست و یکم تا سیصد و پنجاهم ۵۰ یورو

بازی های این تورنمنت:

شرایط و مقررات:

حداقل شرط مورد نیاز برای شرکت در تورنمنت ۰.۵ یورو یا معادل ارزی است.

چگونه برنده شویم؟

امتیازات در هر دور با ضریب برد معادل ۱۰ امتیاز محاسبه می شوند. به عنوان مثال بازیکن ۱ یورو شرط بندی کرده و ۱۰ یورو بدست آورده است، در نتیجه ۱۰۰ امتیاز کسب می کند.

رتبه ی شما بر اساس امتیازاتی که در طول تورنمنت بدست می آورید مشخص می گردد.

جوایز نقدی در مدت ۷۲ ساعت ( ۳ روز کاری) پس از پایان تورنمنت به حساب کاربری بازیکنان واریز خواهد شد ( این مبلغ قابل برداشت است) .