جوایز فوری نقدی

اسلات هیجان انگیز "Hall of Fame"

از ۳ تا ۱۳ اسفند
از برترین بازی های
اسلات پرگمتیک پلی در کانن بت!

جوایز

مجموع جوایز این کمپین ۱،۰۰۰،۰۰۰ یورو می باشد.
روزانه ۲۰۰۰ جایزه بونوس فوری
جمعا به ارزش ۱۰۰،۰۰۰ یورو به صورت نقدی.


  • برای شرکت می بایست هر یک از اسلات های این کمپین را با حداقل مبلغ شرط موجود بازی کنید. توجه کنید که حتما در حالت واقعی بازی کنید نه آزمایشی.
  • برای شرکت نیاز به حداقل مبلغ شرط نمی باشد.
  • هر شرط واجد شرایطی که روی هر یک از بازی‌های شرکت‌کننده گذاشته می‌شود، ممکن است یک جایزه تصادفی را به همراه داشته باشد.
  • یک بازیکن ممکن است در طول هر روز از این کمپین، چندین جایزه روزانه برنده شود.
  • هر یک از بونوس های فوری تنها برای همان اسلاتی که شرکت کننده بازی کرده و تنها برای همان شرط تعلق می گیرد.
  • حداکثر ارزش بونوس یک یورو یا معادل ارزی آن است.