تا ۷% شرط رایگان ویژه مسابقات حرفه ای والیبال 
 • حداقل واریز: ۲۵۰.۰۰۰ تومان  
 • حداقل ضریب: ۱.۲ 
 • حداکثر ضریب برگه شرط: ۱۰ 
 • سقف شرط رایگان: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • تنها شرط های پیش از شروع بازی
 • تمامی مبلغ شرط رایگان می بایست در یک برگه شرط استفاده شود. 
 • شرط تکی و مولتی قابل قبول است. 
 • شرطبندی روی هر یک از بازی ها تنها یک بار مجاز است. مثال: اگر آپشن برد ایران برابر فرانسه را
  انتخاب کرده باشید مجاز به انتخاب آپشن دیگری از این بازی نمی باشید و می بایست آپشن های بازی
  های دیگر را انتخاب نمایید
 • مبلغ شرط رایگان می بایست طی 24 ساعت پس از اعمال استفاده گردد، در غیر اینصورت تمامی
  بردهای حاصل از این بونوس کنسل خواهد شد. 
 • تنها یک بار در روز می توانید این شرط رایگان را دریافت کنید.
 • شرط های فروخته شده (جزئی و کلی) قابل قبول نخواهند بود. 
 • تنها مبلغ سود حاصل از این شرط رایگان به حساب کاربری اضافه خواهد شد (مبلغ برد – مبلغ شرط رایگان= سود)   
 • در صورت برگشت یا کنسل شدن شرط ثبت شده توسط این شرط رایگان، مبلغ بونوس نیز کنسل
  شده و بازگشت داده نخواهد شد. 
 • در صورت نقض قوانین و مقررات، کانن بت حق لغو جایزه از حساب کاربری را برای خود محفوظ می
  دارد.  
 • کانن بت حق تغییر یا لغو این بونوس را در هر زمان برای خود محفوظ میدارد. 
 • این بونوس تابع قوانین جامع بونوس